blog

Czy CBD olej może pomóc w walce z depresją?

Depresja, nazywana chorobą cywilizacyjną, dotyka ponad 300 milionów ludzi rocznie. Nie jest to tylko zły stan samopoczucie, ale stanowi realne zagrożenie życia, którego skutki oddziaływania może odczuć każdy, niezależnie od tego, czy na depresję cierpi on sam, czy ktoś z jego bliskiego otoczenia. W jej najłagodniejszej wersji może prowadzić ona do zaburzeń w prowadzeniu normalnego życia i negatywnie wpływać na wykonywaną przez nas pracę. W innych bardziej drastycznych przypadkach nieleczona depresja może skutkować nawet odebraniem sobie życia przez chorego.

Wobec tego wiele osób szuka skutecznego lekarstwa w walce z depresją. Przy tej okazji, niektórzy zastanawiają się jak przy pomocy CBD olejku podjąć walkę z depresją.

Czym jest depresja?

Ludzie doświadczają depresji na różne sposoby. Nie tylko szkodzi ona stanowi psychicznemu, ale również negatywnie wpływa na problemy z innymi chorobami przewlekłymi jak: cukrzyca, zapalenie stawów, astma, rak i wiele innych. Chociaż zdarza się, że w pewnym momencie życia każdy odczuwa przygnębienie lub odosobnienie, nie oznacza to posiadania depresji. Choroba ta skutkuje konsekwentnym poczuciem głębokiego smutku i beznadziejności, która nie jest normalna. Może trwać tygodniami, miesiącami, a nawet latami, jeśli nie zostało podjęte żadne leczenie.

Rozpoznanie tej choroby nie zawsze przychodzi z łatwością, dlatego w wyniku wielu przeprowadzonych badań, wyodrębniono 9 objawów, na które warto zwrócić szczególną uwagę. Wśród nich są:

 • Zauważalny przygnębiony nastrój;
 • Utrata zainteresowania przyjemnymi i interesującymi dotychczas zajęciami;
 • Utrata lub zmiana apetytu, co skutkuje nieoczekiwaną utratą lub przyrostem masy ciała;
 • Trudności ze snem (może to obejmować problemy z zasypianiem, jak również za dużą ilością snu);
 • Uczucie spowolnienia w codziennych czynnościach i ruchach;
 • Przewlekły brak energii i stałe uczucie zmęczenia;
 • Poczucie przygniatającej winy lub bezsensowności w życiu;
 • Utrata zdolności koncentracji;
 • Nieustające myśli o śmierci lub myśli samobójcze.

Co może powodować depresję?

Depresja nie tylko przybiera różne formy, ale również może być efektem jednego lub wielu czynników. Niektórymi z nich mogą być:

 • Skłonności genetyczne – to czy ktoś w rodzinie cierpi lub cierpiał na depresję, może wpływać na skłonność do depresji kolejnych pokoleń;
 • Niskie poczucie własnej wartości;
 • Różne zmiany chemiczne w mózgu, np. w wyniku przyjmowania niektórych leków;
 • Brak wiary we własne siły i melancholijna osobowość;
 • Narkomania;
 • Przewlekłe problemy ze zdrowiem;
 • Trauma pourazowa;
 • Poważne sytuacje stresogenne jak np. śmierć bliskiej osoby;
 • Brak życia towarzyskiego;
 • Brak światła słonecznego i co za tym idzie niski poziom witaminy D w organizmie;
 • Zapalenie i urazy mózgu.

Nie ma uniwersalnej przyczyny lub schematu przebytych stresujących sytuacji, które wpływają na pojawienie się depresji.

Czy CBD olej może pomóc w walce z depresją?

Olejek CBD jest jednym z komponentów wydobywanych w wyniku ekstrakcji Konopi. W ostatnich latach jego popularność i uznanie w przypadku wielu prozdrowotnych korzyści, jak np. wsparcie w walce z depresją, wzrosła na sile. Wiele przeprowadzonych badań wskazuje na to, że użycie CBD może przynosić zaskakująco pozytywne efekty w walce z symptomami depresji i ewentualnym jej leczeniu. W opublikowanym podsumowaniu w Surgical Neurology International wykazano, że wśród wielu potencjalnych korzyści ze stosowanie olejku CBD, znajduje się również walka z depresją.

Wynika to m.in. z wpływu kannabinoidów, występujących pod postacią CBD, na układ endokannabinoidowy, w skrócie ECS, który odgrywa kluczową rolę w łagodzeniu skutków depresji. Układ ten odpowiedzialny jest za wiele różnych aspektów neurotransmisji, procesów neuroendokrynnych i zapalnych. W przypadku osób z depresją każdy z tych procesów ulega uszkodzeniu. CBD poprawia funkcjonowanie układu ECS, działając na enzymy znajdujące się w jego obrębie, które odpowiedzialne są za pobieranie własnych endokannabinoidów w organizmie. Układ ten może funkcjonować na optymalnym poziomie przy większej ilości endokannabinoidów.

U osób chorych na depresję stwierdzono pewien rodzaj upośledzenia funkcjonowania układu endokannabinoidowego. W wyniku badań stwierdzono, że jeden z receptorów wchodzących w skład układu ECS, mianowicie receptor CB1, odgrywa istotną rolę w depresji. W wyniku choroby receptor ten prawdopodobnie zostaje zablokowany, dlatego też wzmocnienie działania układu ECS może stanowić potencjalną formę leczenia depresji. Działanie CBD właśnie na ten układ powoduje poprawę jego funkcjonowania.

Inne badania przeprowadzone nad receptorem CB1 pokazują, że nawet jego niewielkie defekty genetyczne mogą wpływać na podatność na zaburzenia nastroju, takie jak depresja i odczuwany lęk. Istnieją zatem wyraźnie dowody sugerujące, że właśnie dysfunkcja jednego z głównych receptorów układu endokannabinoidowego (ECS) prowadzi do depresji.

Wpływ CBD na stres

Według badań przeprowadzonych w British Journal of Pharmacology wykazano, że CBD może zmniejszać typowe reakcje na stres u poddanych badaniu szczurów. Naukowcy przeprowadzający te badanie poddali szczury różnych stresogennym doświadczeniom, podając jednej grupie CBD, innej zaś placebo. Efekty tych badań wykazały, że reakcje na stres u szczurów, które otrzymały CBD, były znacznie niższe niż u szczurów, które go nie otrzymały. To doprowadziło do wniosków, że związek CBD może potencjalnie wpływać zmniejszająco na ogólne reakcje na stres.

Stosowanie CBD olejku a rozwój mózgu

Innym sposobem, w jaki CBD może pomóc osobom z depresją, jest zwiększenie neurogenezy hipokampa, czyli wzrostu nowych neuronów w hipokampie mózgu.

Jedno z badań opublikowanych w Neuropsychopharmacology analizowało, w jaki sposób zwiększenie neurogenezy hipokampa może wpływać na lęk i depresję u dorosłych. Odkryto, że poprzez jej zwiększenie zmniejszają się objawy lęku i depresji. Badania te pokazały również ścisły związek między neurogenezą a układem ECS i tym, że jego receptory odgrywają główną rolę w wyzwalaniu tego procesu. Artykuł opublikowany w British Journal od Pharmacology analizował różne etapy neurogenezy i miał na celu lepsze zrozumienie, w jaki sposób własne endokannabinoidy i kannabinoidy roślinne mogą odgrywać rolę w tym procesie.

Chociaż nie określono dokładnych mechanizmów, za pomocą których CBD i endokannabinoidy wpływają na proces neurogenezy hipokampa, wykazano, że upośledzenie tego procesu jest wyzwalaczem zarówno depresji, jak i upośledzenia funkcjonowania mózgu. Doprowadziło to autorów badania do wniosku, że CBD i zmiana układu ECS mają ogromny potencjał w leczeniu i pomocy osobom chorym na depresję.

Stosowanie oleju CBD w leczeniu depresji jest jedną z najnowszych opcji dla osób, które szukają alternatywy dla interwencji farmakologicznej. Pomaga osobom z depresją na wiele sposobów, poprawiając funkcjonowanie układu ECS, który jest integralną częścią zdrowia fizycznego i psychicznego. Wykazuje obiecujące działanie w przypadku neurogenezy hipokampa w mózgu, która według niektórych badań może prowadzić do zmniejszenia objawów depresji. CBD obniża również stan zapalny w organizmie, który może zmniejszać skuteczność niektórych z najczęstszych opcji leczenia.

Stosowanie CBD nie jest jeszcze ostateczną odpowiedzią na depresję, ponieważ badania tego ekscytującego związku i jego wpływu na depresję są wciąż na wczesnym etapie. Jednak w miarę przeprowadzania dalszych badań może się okazać jedną z najlepszych opcji dla osób zmagających się z tą chorobą.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *